Twoja przeglądarka nie obsługuje Flasha

REGULAMIN
zasady postępowania

p. 1
Umowa wynajmu samochodu jest zawarta między firmą VEGASCAR zwaną dalej Wynajmującym, a klientem zwanym dalej Zamawiającym.

p. 2
Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie przez Zamawiającego opłaty rezerwacyjnej wynikającej z cennika usług VEGASCAR.

p. 3
W wypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania usługi 3 dni po zaksięgowaniu wpłaty opłata rezerwcyjna wpłacona przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi.

p. 4
Wpłata opłaty rezerwacyjnej przez Zamawiającego stanowi rezerwację samochodu wyszczególnionego w umowie na czas wynikający z umowy.

p. 5
Umowa wynajęcia limuzyny z kierowcą zostanie przesłana na podany adres w ciągu 7 dni od otrzymania opłaty rezerwacyjnej lub potwierdzenia wpłaty na konto.

p. 6
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pozostałej należności kierowcy zaraz po wykonaniu zlecenia

p. 7
Fakturę w razie potrzeby wystawi wynajmujący w ciągu 7 dni od wykonania zlecenia.

p. 8
Faktura zostanie wysłana pocztą na podany adres korespondencyjny.

p. 9
Zamawiający dopłaci wynajmującemu za każdą dodatkową godzinę wykonania usługi (godziny wykonania usługi wynikają z umowy) zgodnie z ustaloną w cenniku VEGASCAR stawką.

p. 10
Zamawiający nie może zmniejszyć czasu wynajęcia samochodu w dniu wykonywania zlecenia, wszelkie zmiany dotyczące zakresu lub czasu wykonania zlecenia należy zgłaszać do dnia poprzedzającego wykonanie zlecenia.

p. 11
Jeżeli Zamawiający zwolni wcześniej auto to nie może domagać się zmniejszenia należności wynikającej z umowy za wykonane zlecenie.

p. 12
W przypadku wynajęcia samochodu poza terenem miasta Szczecin zamawiający dopłaci wynajmującemu za dojazd kwotę wyszczególnioną w umowie (nie mniej niż 2 PLN za kilometr liczony tam i z powrotem).

p. 13
W wynajmowanych samochodach obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA.

p. 14
W przypadku awarii samochodu w drodze do zamawiającego lub w trakcie wykonywania zlecenia zostanie podstawiony inny samochód o w miarę możliwości podobnych cechach. Zamawiający wyraża zgodę na takie awaryjne rozwiązanie.

p. 15
W wypadku powstania wszelkich uszkodzeń wynajmowanego samochodu zaistniałych z ewidentnej winy Zamawiającego (zabrudzenia lub przypalenia tapicerki, uszkodzenia lakieru, elementów samochodu i wyposażenia itp.), ZSamawiający ponosi całkowity koszt usunięcia powyższych uszkodzeń.

p. 16
Ze względu na rodzaj wykonywanej przez Zamawiającego działalności wynajmowany samochód może zostać wykorzystany zarówno na potrzeby własne Zamawiającego, jak i klientów zamawiającego.

p. 17
Dokonując wpłaty opłaty rezerwacyjnej zamawiający akceptuje powyższe warunki umowy.